[Trắc nghiệm VAK] Trắc nghiệm phát hiện phương pháp học tập phù hợp

[Trắc nghiệm VAK] Trắc nghiệm phát hiện phương pháp học tập phù hợp

 Chúng ta học hỏi và tiếp nhận thông tin qua 05 giác quan gồm: thị giác (nhìn), thính giác (nghe), xúc giác (vận động, sờ chạm), vị giác (nếm) và khứu giác (ngửi).

Trong đó, có 03 phương pháp tiếp nhận thông tin chính:

  • V (Visual):Hình ảnh
  • A (Auditory): Âm thanh
  • K (Kinesthetic): Vận động

Trong thực tế, chúng ta sử dụng cả 03 phương pháp học này. Tuy nhiên, thường có khuynh hướng sử dụng một phương pháp nào đó trội hơn so với các phương pháp còn lại.


Do vậy, bài kiểm tra VAK này sẽ giúp bạn hiểu rõ: Đối với bản thân bạn, phương pháp học nào là hiệu quả nhất (hình ảnh, âm thanh hay vận động) để bạn học hỏi và tiếp thu tốt hơn.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI KIỂM TRA:

Có tất cả 32 câu hỏi trong bài kiểm tra này. Mỗi câu hỏi có 3 phương án trả lời (A,B,C).

Ứng với mỗi câu hỏi, hãy chọn duy nhất MỘT phương án trả lời mô tả chính xác nhất hành vi của bạn.

Đọc thật nhanh câu hỏi và trả lời theo đúng con người thật, suy nghĩ thật và hành động thật của bạn.

Bạn có thể tìm thêm những nhận xét hoặc gợi ý từ người khác. Ý kiến của họ có thể sẽ giúp bạn đánh giá chính xác hơn.

Kết quả bài kiểm tra sẽ chính xác hơn nếu bạn hoàn thành xong 32 câu hỏi này trong vòng tối đa 15 phút.