THOẢ THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG TRỰC TUYẾN

I. THOẢ THUẬN CHUNG

Điều 1. Toàn bộ nội dung trình bày trong thoả thuận này là chứng từ pháp lý nhằm ghi nhận các nội dung thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ là Chi hội Tâm lý học Trường học Ý Tưởng Việt (sau đây gọi tắt là Ý Tưởng Việt) và người trực tiếp sử dụng dịch vụ (học sinh có tài khoản trên hệ thống tư vấn trực tuyến).

Điều 2. Các tranh chấp và mọi vấn đề khác liên quan đến quyền lợi của hai bên do hoạt động tư vấn tâm lý trực tuyến gây ra, do chủ quan hoặc khách quan đều phải được giải quyết dựa trên nguyên tắt tôn trọng quyền lợi của học sinh, đảm bảo nguyên tắc đạo đức hành nghề của Nhà Tâm lý học và theo quy định của pháp luật.

II. QUYỀN RIÊNG TƯ

Điều 3. Học sinh có quyền cung cấp hoặc ẩn danh khi thực hiện hoạt động tư vấn tâm lý trực tuyến. Thông tin học sinh cung cấp được bảo mật tuyệt đối, chỉ lưu trữ trên thiết bị của học sinh, không lưu trữ trên máy chủ của hệ thống.

Điều 4. Mọi thông tin cuộc trò chuyện của học sinh với chuyên gia tâm lý học đường được bảo mật tuyệt đối.

Điều 5. Khung thời gian tư vấn từ 8h00 - 22h00 hằng ngày, ngoài thời gian này học sinh không thể tư vấn trực tuyến. Học sinh có nhu cầu tư vấn trực tuyến phải đợi đến khung giờ quy định, Ý Tưởng Việt không có trách nhiệm giải quyết các trường hợp cần tư vấn khẩn cấp qua hình thức trực tuyến.

Điều 6. Ý Tưởng Việt có quyền từ chối trách nhiệm trong các trường hợp có hại do học sinh chủ động hoặc bị động thực hiện mà không theo sự hướng dẫn hoặc làm trái hướng dẫn của chuyên gia tâm lý học đường. Cụ thể:

- Học sinh tự ý bỏ học, không tham gia hoạt động học tập tại trường dẫn đến thành tích học tập tụt dốc. 

- Học sinh có ý định hoặc thực hiện hành vi gây hại cho bản thân, hành vi toan tự sát, hành vi tự sát.

- Học sinh thực hiện hoặc tổ chức thực hiện hành vi bạo lực học đường.

- Học sinh vi phạm pháp luật.

Điều 7. Học sinh có quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm với quyết định cho hành vi của mình. Lời tư vấn và nội dung mà chuyên gia tâm lý học đường tư vấn không quy định cách hành xử và định hướng hành vi cho học sinh.

Điều 8. Học sinh có quyền được biết danh tính và công việc của chuyên gia tư vấn tâm lý, được quyền biết về tiến trình và cách thức tư vấn tâm lý trực tuyến.

Điều 9. Hoạt động tư vấn tâm lý hoàn toàn miễn phí. Hoạt động trị liệu tâm lý sẽ được tính phí công khai theo biểu phí của bên A và chỉ tính khi có được đồng ý của cha mẹ học sinh khi chuyển ca từ tham vấn sang trị liệu.

Điều 10. Nội dung cuộc trò chuyện lưu trữ trên 01 thiết bị, nếu đăng nhập thêm thiết bị khác sẽ có hai nội dung trò chuyện khác nhau. Mỗi thiết bị sẽ được bảo vệ bởi một mật khẩu do bạn thiết đặt, không ai biết được nội dung cuộc trò chuyện nếu bạn không tiết lộ mật khẩu.