Bước đầu tìm hiểu về Kỹ năng động viên

Bước đầu tìm hiểu về Kỹ năng động viên


Bước đầu tìm hiểu về Kỹ năng động viên

1. Định nghĩa về Kỹ năng động viên

Vì cuộc sống luôn đòi hỏi sự cảm thông và hỗ trợ lẫn nhau, động viên người khác được xem là một kỹ năng mềm quan trọng. Dưới góc độ Tâm lý học, động viên được xem là “một tiến trình thuộc về tâm lý nhằm đưa đến những chỉ dẫn và mục đích hành vi”. Biết cách động viên có thể sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của con người, trên cơ sở đó các mục tiêu được thực hiện.


2. Lợi ích của việc động viên

Với người được động viên

  • Tự tin hơn
  • Tạo ra sự liên kết
  • Có được phản hồi với những điều đang làm
  • Hạn chế sai lầm và thời gian lãng phí

Với người động viên

  • Củng cố mối quan hệ
  • Tạo ra sự liên kết chặt chẽ
  • Mở rộng chuyên môn của một người bằng cách dạy/ làm mẫu cho những người khác
  • Mở rộng tầm ảnh hưởng


3. Ba đặc điểm của Kỹ năng động viên

Động viên bắt đầu bằng trò chuyện

Không phải động viên những điều người ta nghĩ hay cảm thấy, mà động viên những việc người ta làm. Khi động viên con người đạt được kết quả, thử thách họ tiến hành những hoạt động mà sẽ đạt được kết quả này. Muốn vậy, muốn động viên hiệu quả thì không chỉ trình bày mà phải trò chuyện. Trình bày là truyền thông tin, nhưng khi muốn động viên người khác, cá nhân phải để mọi người tin và hành động đi theo Trò chuyện là sự khởi đầu, và quan trọng hơn, đó là sự khởi đầu đúng.

Sự động viên được định hướng bằng cảm xúc

Cảm xúc (emotion) và motion đều có chung từ gốc La tinh nghĩa là chuyển động (to move). Khi bạn muốn dịch chuyển ai đó để họ hành động, phải gắn kết với cảm xúc của họ. Cảm xúc của con người thực chất là những phản ứng xuất hiện bất kỳ lúc nào khi các tác động có liên quan đến nhu cầu cá nhân mình. Rất khó khăn để xác định cảm xúc có phù hợp với mong đợi của chúng ta hay không.

Cảm xúc của con người không thể được ngăn chặn mà chỉ có thể điều khiển, điều chỉnh theo các khuynh hướng của con người ở lúc đó, giai đoạn đó. Đối với người đang gặp khó khăn cần sự động viên thì điều này rất có ý nghĩa vì khi đối tượng biểu lộ cảm xúc chúng ta mới biết phản ứng thật sự của họ và có thể giúp họ điều chỉnh cảm xúc ngay lúc ấy và sau đó. Một khi cảm xu được bộc lộ thì đời sống tình cảm mới có cơ hội được phát huy và hướng đến sự lành mạnh, tích cực trong sinh hoạt.

Động viên không phải là khuyến khích họ làm cho những người khác, mà động viên họ làm cho chính họ

Sự thật là con người không thể hoàn toàn "động viên" ai đó làm gì. Người đang cần được đóng viên phải tự động viên chính mình. Người động  viên và người được động viên luôn luôn là một người. Động viên  người khác giành được kết quả là tạo ra một môi trường mà người ta tự có động lực để giành được điều đó.

Thành công nghề nghiệp phụ thuộc vào khả năng động viên cá nhân và nhóm giành được kết quả. Động viên giống như sử dụng điện, nếu dùng sai cách cá nhân sẽ bị giật, nhưng áp dụng đúng cách, nó sẽ phục vụ cá nhân một cách hữu ích.

Tác giả: GS.TS. Huỳnh Văn Sơn