TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

Trắc nghiệm tâm lý trực tuyến là những bảng câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến, hệ thống chấm điểm tự động sẽ nêu ra những thông số tham khảo dựa trên tính toán kết quả bài trắc nghiệm. Học sinh có thể nêu các thông số này với chuyên viên tư vấn tâm lý để được giải đáp thêm hoặc chuẩn đoán các vấn đề tâm lý (nếu có).

Trắc nghiệm tâm lý trực tuyến được thiết kế riêng cho đối tượng là học sinh trên địa bàn Quận 3 bao gồm 04 nhóm chính:
1. Trắc nghiệm vui tham khảo: Những trắc nghiệm có ít hàm lượng khoa học, độ chính xác không cao. Thường dùng với mục đích tham khảo hoặc tự đưa ra lời khuyên trong một số tình huống nhất định. Kết quả trắc nghiệm này không quy định về tính cách, đặc điểm nhân cách hoặc tâm bệnh.
2. Trắc nghiệm tâm lý học: Những trắc nghiệm hỗ trợ xác định mức độ của các thuộc tính tâm lý học cơ bản như nhận thức, cảm xúc, hành vi, tình cảm - ý chí,... của con người. Kết quả trắc nghiệm này mang tính tư vấn chiếc chung về xu hướng tính cách, đặc điểm chung của các thuộc tính nhân cách (như xu hướng, năng lực, tính cách, khí chất) vì vậy kết quả trắc nghiệm này cần được phân tích thêm dưới góc độ chuyên gia tâm lý.
3. Trắc nghiệm hướng nghiệp: Là bảng các câu hỏi trắc nghiệm về các chủ đề liên quan với chuyên môn khối ngành nghề, tính cách, cuộc sống giúp định hướng nghề nghiệp tương lai. Bài trắc nghiệm sẽ cho ra kết quả là các đặc điểm chính của người làm bài trắc nghiệm tại thời điểm hiện tại, có thể là điểm mạnh điểm yếu hoặc sở thích. Kết quả trắc nghiệm này nhất thiết được phân tích thêm dưới góc độ chuyên gia tâm lý.
4. Trắc nghiệm lâm sàng: Không chỉ là một hệ thống các bài tập cho phép đo mức độ phát triển của một phẩm chất tâm lí nhất định. Trắc nghiệm lâm sàng còn cho phép phát hiện những vấn đề tâm lý của người làm bài trắc nghiệm tại thời điểm hiện tại về mức độ, cường độ, tần suất,... Trắc nghiệm này không kết luận tâm bệnh, kết luận cần được nêu ra từ chuyên gia tâm lý.


Bản quyền thuộc về Ý Tưởng Việt